Tin Tức Nội Bộ

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ATLĐ & KHÁM SỨC KHỎE CHO CBCNV 2018

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ATLĐ & KHÁM SỨC KHỎE CHO CBCNV

Công ty CP Đầu tư hạ tầng chúc mừng Bệnh viện đa khoa Phương Đông nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Công ty CP Đầu tư hạ tầng chúc mừng Bệnh viện đa khoa Phương Đông

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHỤ TRÁCH PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

    Nhằm mục đích tìm ra những nhân tố có đủ năng lực, trình độ

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ATLĐ & PCCC 2016

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ATLĐ & PCCC 2016 & PCCC   Nhằm

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

     Ngày 8/3/1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành công ty, đáp ứng hơn nữa

Trang 1 trên 212